Menu

Nibud Leerdoelen voor scholieren (voor docenten)

De leerdoelen voor omgaan met geld zijn tot stand gekomen op basis van (internationale) literatuur over dit onderwerp en de onderzoeken die het Nibud naar het financieel gedrag van kinderen en jongeren doet. Daarnaast is het gebaseerd op de 40 jaar expertise en ervaring die het Nibud heeft op dit terrein. De leerdoelen zijn getoetst bij docenten, psychologen en pedagogen.

De leerdoelen sluiten aan bij de competenties voor omgaan met geld voor volwassenen en bij het raamwerk dat de OECD (Organisation for European Co-operation and Development) heeft opgesteld om de kennis en vaardigheden te meten op het gebied van financiële geletterdheid binnen PISA (Programme for International Student Assessment).

De leerdoelen verschillen per leeftijdscategorie, omdat kinderen van verschillende leeftijden andere vaardigheden en interesses hebben. De onderwerpen zijn voor alle leeftijdscategorieën vergelijkbaar, ze hebben betrekking op:

De leerdoelen voor de verschillende leeftijden sluiten op elkaar aan en hebben een doorgaande lijn: de leerdoelen voor oudere leeftijden zijn een uitbreiding en/of een verdieping van de leerdoelen die voor de jongere leeftijden gelden.

U kunt ze hier downloaden als pdf.

Download de Nibud-leerdoelen 2018 (pdf)