Menu

Voor docenten: leerdoelen en materiaal

Financiële educatie in de klas

Uit Nibud-onderzoek blijkt dat mensen die in hun jeugd hebben leren omgaan met geld, dat later ook beter kunnen. Het Nibud vindt het daarom belangrijk dat jongeren al vroeg leren omgaan met geld, zodat zij later niet te maken krijgen met financiële problemen.

Financiële educatie draagt daar aan bij. Niet alle kinderen leren goed omgaan met geld van huis uit. Daarom is het belangrijk, dat hier op scholen ook aandacht aan wordt gegeven. Dat ook zij leren hoe goed om te gaan met geld.

Nibud Leerdoelen

Het Nibud heeft voor verschillende leeftijdscategorieën leerdoelen opgesteld. De leerdoelen en competenties voor oudere leeftijden zijn een uitbreiding en/of een verdieping van de leerdoelen die voor de jongere leeftijden gelden. Deze leerdoelen zijn verwerkt in scholieren.nibud.nl.

Naar Nibud leerdoelen voor scholieren.

Inspiratie voor in de les

Het Nibud vindt dat kinderen op school al zouden moeten leren budgetteren, financiële risico’s inschatten en naar de toekomst kunnen kijken. De toenemende digitalisering van het betalingsverkeer, alomtegenwoordige reclame-uitingen en het feit dat jongeren steeds vroeger deelnemen aan de economie zijn slechts enkele redenen om voor financiële educatie te pleiten. Daarom heeft het Nibud een selectie gemaakt van lesmateriaal voor docenten, onderverdeeld in verschillende onderwerpen.

Naar het overzicht van gratis materiaal.