Menu

(Gratis) materialen (voor docenten)

Financiële educatie in de klas

Uit Nibud-onderzoek blijkt dat mensen die in hun jeugd hebben leren omgaan met geld, dat later ook beter kunnen. Het Nibud vindt het daarom belangrijk dat jongeren al vroeg leren omgaan met geld, zodat zij later niet te maken krijgen met financiële problemen.

Financiële educatie draagt daar aan bij. Niet alle kinderen leren goed omgaan met geld van huis uit. Daarom is het belangrijk, dat hier op scholen ook aandacht aan wordt gegeven. Dat ook zij leren hoe goed om te gaan met geld. Kijk ook eens op de pagina van de door het Nibud opgestelde leerdoelen.

Nibud vindt dat kinderen op school al zouden moeten leren budgetteren, financiële risico’s inschatten en naar de toekomst kunnen kijken. De toenemende digitalisering van het betalingsverkeer, alomtegenwoordige reclame-uitingen en het feit dat jongeren steeds vroeger deelnemen aan de economie zijn slechts enkele redenen om voor financiële educatie te pleiten. Daarom heeft het Nibud een selectie gemaakt van lesmateriaal voor docenten, onderverdeeld in verschillende onderwerpen.

Gesprekshandreiking voor docenten

Geldzorgen hebben invloed op het dagelijks functioneren van jongeren, ook in de klas. Vaak is het lastig om erover te praten. Voor jongeren, maar vaak ook voor hun docenten. Daarom ontwikkelde het Nibud in samenwerking met Diversion een Gesprekshandreiking voor docenten in het voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs. Het pdf-bestand, te downloaden via deze link bestaat uit 7 pagina’s en geeft een compact overzicht: van de signalen die kunnen wijzen op geldproblemen tot tips voor een goed gesprek en passende doorverwijzing. Het document helpt docenten en andere professionals die contact hebben met jongeren signalen te herkennen en het gesprek aan te gaan. Op die manier kunnen kwetsbare jongeren eerder de hulp krijgen die zij nodig hebben.

Geldzaken

Filmmateriaal en andere documenten Extra informatie
Bankzaken  Bankzaken
 • Dit filmpje duurt 10 minuten en laat zien hoe biljetten via geldtransporten bij DNB terechtkomen en wat er vervolgens met een biljet gebeurt.
 • Dit filmpje duurt 4 minuten en gaat over pinpasfraude.
 • Dit filmpje duurt 2 minuten en gaat over de werking van pinnen.
 • Dit filmpje duurt 7 minuten en gaat over het verschil tussen nep en echt geld.
 • Een test met vragen die je verteld wat voor geldtype je bent.
De waarde van geld  De waarde van geld
 • Dit filmpje duurt 3 minuten en legt uit hoe inflatie werkt.
 • Dit filmpje duurt 7 minuten en gaat over de waarde van geld en hoe dat wordt bepaald.
 • Dit filmpje duurt 15 minuten en gaat uitgebreid in op geldhandel.
 • Dit filmpje duurt 3 minuten en gaat in op het vertrouwen van de consument met betrekking tot de waarde van producten.
 • Informatie en een filmpje over waarom prijsstabiliteit belangrijk is.
 Algemeen  Algemeen
 • Dit filmpje duurt 2 minuten en gaat over de geschiedenis van geld.
 • Dit filmpje duurt 15 minuten en gaat uitgebreid in op alles rondom het geldverkeer.
 • Zes lessen die ingaan op allerlei onderwerpen rondom geld.
 • Vijf interactieve lessen over geld
 • De GeldChecker is een hulpmiddel in het bereiken van financiële redzaamheid, bedoeld voor jongeren van 16 tot 21 jaar. Exemplaren zijn op te vragen bij het Nibud.
 • Eurowijs biedt gratis lesmateriaal voor alle groepen van het basisonderwijs en de onderbouwgroepen van het voortgezet onderwijs.

Inkomsten

Filmmateriaal  Extra informatie
Algemeen                                                        Algemeen                                                                                                                                                                       
 • Dit filmpje duurt 13 minuten en gaat over de eventuele invoering van het basisinkomen.
 • Dit filmpje duurt iets meer dan een minuut en gaat over de geschiedenis en totstandkoming van de vakbonden.
 • Dit filmpje duurt 15 minuten en gaat over wat de definitie van armoede in Nederland.

Uitgaven

Filmmateriaal en andere documenten Extra informatie
Producten: keuze, vergelijken en klachten Producten: keuze, vergelijken en klachten
 • Dit filmpje duurt 3 minuten en gaat over het gebruik van sociale media bij ontevreden klanten.
 • Dit filmpje duurt 2 minuten en gaat in op de macht van de consument.
 • Dit filmpje duurt 4 minuten en legt uit dat iedereen andere behoeftes en wensen heeft.
 • Dit filmpje duurt 4 minuten en gaat in op de grote verscheidenheid van behoeftes en wensen.
Verleidingen & keuzes maken Verleidingen & keuzes maken
 • Edgie The Movie daagt de kijker uit om na te denken en te discussiëren over financiële dilemma’s.
 • Simulatiegame MoneyMatters is een online spel. Het laat jongeren een kijkje nemen in ‘het echte leven’.
 Algemeen  Algemeen
 • Vergelijk de bestedingen in de klas met vergelijkbare andere jongeren
 • Dit filmpje duurt 3 minuten en legt uit dat de waarde van geld voor iedereen anders is.
 • Dit filmpje duurt 15 minuten, waarin de werking van reclame wordt uitgelegd.
 • Dit filmpje duurt 1 minuut en gaat in op de verschillen tussen de A-merken en B-merken
 • Dit filmpje duurt 4 minuten en gaat in op de 4ps in marketing.
 • Dit filmpje duurt 2 minuten en gaat in op hoe makkelijk je geld kan uitgeven zonder het door te hebben.
 • Dit filmpje duurt 7 minuten en verteld hoe sommige jongeren geld verdienen via social media.
 • Dit filmpje duurt 4 minuten en laat zien hoe gevoelig mensen zijn voor het imago van een merk

Geld tekort

Filmmateriaal en andere documenten Extra informatie
Lenen Lenen
 • Dit filmpje duurt 6 minuten en gaat over de verschillende economische motieven om te sparen of lenen.
 • Dit filmpje duurt 1 minuut en gaat het feit dat je geleend geld altijd moet terugbetalen met rente.
Schulden Schulden
 • Dit filmpje van 2 minuten laat zien hoe schulden kunnen ontstaan.
 • Dit filmpje van 2 minuten wordt de werking van de schuldsanering uitgelegd.
 • Dit filmpje duurt 6 minuten, waarin het bestaansminimum wordt uitgelegd.
 • MoneyWays is het grootste armoede- en schuldenpreventie programma voor jongeren in Nederland. Docenten vullen een online formulier in voor meer informatie.

18 jaar, en nu?

Filmmateriaal en andere documenten Extra informatie
Algemeen Algemeen
 • Complete les over voorbereiden op financiële zelfstandigheid, voor leerlingen rond 18 jaar in het (v)mbo, havo en vwo.
 • Dit filmpje duurt 2 minuten en gaat over de werking van financiële toeslagen.
 • Deze tool helpt je met het regelen van de dingen die komen kijken bij 18 worden, en laat zien wat er nog meer voor je verandert.
 • Dit filmpje duurt 3 minuten en laat studenten aan het woord over hun uitgaven.