a a a
Extra geld - Nibud voor Scholieren

Voor docenten

In de klas aan de slag met het thema geld?

Nibud.nl/scholieren in de klas

In samenwerking met

Extra geld

Kom je altijd geld tekort? Er zijn allerlei manieren om aan extra geld te komen. En speciaal voor jongeren uit gezinnen met weinig geld zijn er allerlei financiële regelingen, zodat je toch kunt sporten en mee kan doen met alle activiteiten op school.

Hoe kom je aan meer geld?

 • Zo kan het ookOnderhandel met je ouders over de hoogte van je zakgeld en kleedgeld.
 • Doe (naast je bijbaantje) betaalde klusjes.
 • Verkoop spullen op Marktplaats of op Koningsdag.
 • Maak gebruik van financiële regelingen voor sport en hobby's als je daar recht op hebt.
 • Willen jij en je vrienden een leuke sportactiviteit organiseren, maar ontbreekt het aan geld? Probeer het bij Kinderpostzegels, zij verstrekken geld voor doe-activiteiten 'voor en door jongeren'.
 • Vraag belastinggeld terug als je een bijbaantje hebt of in de vakantie hebt gewerkt.

Betaalde klusjes

Er zijn allerlei klusjes: boodschappen doen voor je oude buurvrouw, de auto van je vader wassen of het gras maaien bij je oma. Spreek van tevoren een bedrag af. Je kunt ook aan je ouders vragen of je betaalde klusjes in huis kunt doen, bijvoorbeeld ramen zemen of de badkamer grondig schoonmaken.

Spreek vooraf wel duidelijk af waar ze wel en niet voor willen betalen. Zo vinden veel ouders het waarschijnlijk niet meer dan normaal dat je je kamer opruimt en je bed opmaakt, daar betalen ze niet voor.

Geld voor schoolkosten, computers en schoolreis

Er zijn verschillende manieren om financiële ondersteuning te krijgen voor schoolkosten:

 • Via de gemeente
  Kijk op de website van jouw gemeente welke regelingen er zijn. Als je wilt bellen, vraag dan naar de afdeling Werk en Inkomen of naar de Sociale Dienst. Het hangt van het inkomen van je ouders af of jullie recht hebben op deze regelingen. Niet jij, maar je ouders krijgen de tegemoetkoming. Je kunt ze daar natuurlijk wel op attenderen.
 • Via school
  Veel scholen hebben een potje om bij te dragen in de kosten van een schoolreis of er is een regeling waardoor je ouders minder of in verschillende termijnen de ouderbijdrage hoeven te betalen.
 • Via Stichting Leergeld
  Stichting Leergeld helpt ouders van kinderen tot 18 jaar die de schoolkosten niet of deels vergoed krijgen. Zo kun je bijvoorbeeld toch mee op schoolkamp of ze betalen een voorschot als je ouders in één keer veel moeten betalen en pas later een vergoeding krijgen.

Geld voor sport en hobby's

Geld voor sportEr bestaan ook financiële regelingen om aan sport, muziekles of een vereniging mee te doen, ook als je ouders weinig te besteden hebben. Je kunt dit navragen bij:

 • Fondsen en stichtingen
  Er zijn diverse organisaties die een bijdrage leveren in de contributie of in de materialen: het Jeugdsportfonds, het Jeugdcultuurfonds en Stichting Leergeld.
 • Bij de gemeente
  Sommige gemeenten hebben een speciale regeling waarmee je ouders jouw lidmaatschap van de sportclub of de kosten van muziekles (gedeeltelijk) vergoed krijgen.

  Er zijn ook gemeenten die gezinnen met een laag inkomen een kortingspas geven, bijvoorbeeld voor museum- of dierentuinbezoek of voor deelname aan cursussen.

  Kijk op de website van jouw gemeente welke regelingen zij hebben. Als je wilt bellen, vraag dan naar de afdeling Werk en Inkomen of naar de Sociale Dienst.

Big spenders

Meisjes komen vaker geld tekort dan jongens.

Let op je budget

Zul je het toch met minder moeten doen? Pas dan ook je uitgaven aan zodat je niet in de financiële problemen komt.

Schulden voorkomen