a a a
Loonstrook - Nibud voor Scholieren

Voor docenten

In de klas aan de slag met het thema geld?

Nibud.nl/scholieren in de klas

In samenwerking met

Het loonstrookje

Als je werkt, is je werkgever verplicht je een loonstrook te geven. Bij sommige werkgevers krijg je dit digitaal, bij anderen op papier. Je kunt elke maand een loonstrookje krijgen, maar dat hoeft niet als je loon niet verandert.

Wat staat er op de loonstrook?

Bovenaan staan je persoonlijke gegevens zoals je adres en je burgerservicenummer. Daarnaast zie je informatie over je werkgever. Ook staat er hoeveel uren je hebt gewerkt, het fulltime brutosalaris, de betreffende maand en de gebruikte belastingtabel.

Vervolgens zie je onder elkaar:

  • Je brutoloon
  • Toeslagen en vergoedingen, bijvoorbeeld onregelmatigheidstoeslag omdat je ook in de avond of het weekend werkt.
  • Bruto SVW: dit is het SVW-loon, je brutoloon inclusief toeslagen. Over dit bedrag betaal je premies voor ziektekosten en verzekeringen.
  • Het belastbaar loon: Loon LH. Dit is het loon waarover je loonheffing (belasting) betaalt.
  • Nettoloon: het belastbaar loon min de betaalde belasting. Dit is het bedrag dat op je bankrekening wordt gestort.

Als je een reiskostenvergoeding krijgt, staat dit ook op het loonstrookje.

Wit of zwart?

Heb je geen loonstrookje gekregen? Vraag het dan na bij je werkgever. Hij is verplicht dit te geven. Als hij dat niet doet, kan het zijn dat je zwart werkt. Je brutoloon is dan gelijk aan je nettoloon. Je betaalt geen belasting en sociale premies. Zwart werken is verboden.

Bewaren

Loonstrookjes zijn belangrijk om te bewaren. Je hebt ze nodig als je geld wilt terugvragen bij de Belastingdienst. Bovendien kun je zo altijd controleren of het aantal gewerkte uren klopt. Heb je niet te weinig of te veel salaris gekregen? Je kunt aan de hand van je loonstrookjes ook de verschillende maanden met elkaar vergelijken.

Post en zo

10% van de jongeren vindt het lastig om belangrijke post en papieren netjes te bewaren.

Meer geld?

Vaak kun je een deel van de belasting die je hebt betaald terugvragen. Soms gaat het om honderden euro's!

Belasting terugvragen