Menu
x
gelezen

Bijbaan: regel het goed

Wanneer je gaat werken is het handig om kennis te hebben van verschillende zaken… je contract, je rechten/plichten, zwart werken en kinderbijslag.

Arbeidscontract

Binnen een maand na de start van je baan is je werkgever verplicht je een arbeidscontract te geven. Dit is een schriftelijke overeenkomst tussen jullie met daarin afspraken over:

Je rechten & plichten: de cao

Uit het arbeidscontract moet ook duidelijk worden welke arbeidsvoorwaarden gelden. Vaak zijn deze vastgelegd in een cao (collectieve arbeidsovereenkomst). In een cao staan afspraken over bijvoorbeeld werktijden, reiskostenvergoeding, vakantieregeling en het salaris.

Een cao geldt vaak niet specifiek voor één bedrijf, tenzij het bedrijf heel groot is. Alle supermarkten horen bijvoorbeeld bij dezelfde cao. In welke supermarkt je dan ook werkt, er gelden dezelfde rechten en plichten.

Per cao verschillen de afspraken. Vraag je werkgever daarom welke cao van toepassing is. Je kunt een exemplaar vragen om thuis na te lezen. Veel cao’s kun je ook op internet vinden, zoals bij FNV Jong. Als een bedrijf geen cao heeft, maken jullie zelf afspraken over je arbeidsvoorwaarden.

Zwart werken

Normaal gesproken betaal je je belasting en sociale premies over je salaris. Deze worden ingehouden op je brutoloon. Wat overblijft is je nettoloon: het bedrag dat op je rekening wordt gestort.

Als je zwart werkt, betaal je geen belasting en sociale premies. Je bent dan ook niet verzekerd. Bij ziekte en vakantie krijg je niet doorbetaald en je krijgt ook geen vakantiegeld. Als je op het werk een ongeluk krijgt, hoeft je baas niks voor je te doen. Zwart werken is verboden.

Let op: jouw verdiensten en andere inkomsten

Vanaf 2020 mag je onbeperkt bijverdienen en krijgen je ouders nog wel de kinderbijslag. Ook als je studiefinanciering krijgt blijven je ouders de kinderbijslag krijgen.

Doe je mbo en krijg je studiefinanciering of een OV Studentenkaart? Houd dan rekening met de bijverdiengrens. Voor 2020 is dit bedrag € 15.003,05. Let ook op als je onder het oude stelsel voor hbo/wo valt. Dan geldt deze grens ook. Als je onder het nieuwe stelsel valt, mag je onbeperkt bijverdienen. Ben je 18 jaar en krijg je zorgtoeslag of huurtoeslag? Dan heeft jouw inkomen invloed op de hoogte van de toeslagen.