a a a
MoneyWays - Nibud voor Scholieren
In samenwerking met

MoneyWays

Op laagdrempelige wijze in gesprek met jongeren over geld

MoneyWaysWilt u in de klas aan de slag met het thema omgaan met geld? Op een manier die aansluit bij de belevingswereld van jongeren? Het lesprogramma MoneyWays maakt deze onderwerpen makkelijker bespreekbaar. Jonge rolmodellen (peer educators) gaan op taboedoorbrekende wijze de dialoog aan met leerlingen over geld, armoede, verleidingen en groepsdruk.

Lesprogramma MoneyWays voor mbo'ers uitgebreid met thema verzekeren

MoneyWays is uitgebreid met een speciale, extra les voor mbo-leerlingen over verzekeren. De les is in opdracht van het Verbond van Verzekeraars ontwikkeld in samenwerking met het Nibud en Diversion.

 

Opdrachten met docentenhandleiding

Aansluitend op de groepsgesprekken met de peer educators, kunt u verdiepen met de aanvullende opdrachten op deze site. De opdrachten kunnen klassikaal worden besproken, maar leerlingen kunnen er ook zelfstandig mee aan de slag. MoneyWays biedt zo handvatten om geld-, armoede- en schuldproblematiek bespreekbaar te maken. Met als doel: jongeren beter leren omgaan met geld en ze inzicht bieden in hun eigen financiële situatie.

Heeft u interesse? Neem contact op met Matthijs den Otter van Diversion.

MoneyWays: waar in het land?